Voit käyttää haussa asteriskia *
Salasana unohtunut?
Keski-Karjalan Hevosystäväseuran hevosnäyttely, Joensuu 19.6.1903 - 20.6.1903
"Tänä vuonna, kuten ennenkin, on Keski-Karjalan Hevosystäväin seura toimeenpannut hevosnäyttelyä useammassa paikassa piirissään. Seuran tarkoituksena on ollut saada aikaan n.k. varsanäyttelyitä joka toinen vuosi samassa ruununoripiirissä seuran toiminta-alueella. Sen tähden päätettiin aikanaan, että varsanäyttelyitä pidetään vuosittain neljässä eri paikassa. Niin onkin tapahtunut jo 8 vuotena...

...Seura itse toimeenpani tavalliset näyttelyt Pielisjärvellä ja Rääkkylässä sekä suuremmat näyttelyt Joensuussa 19 ja 20 päivänä Kesäkuuta, seuran uudella, valmistumaisillaan olevalla kesäradalla ja näyttelykentällä. Viimeksi mainitut näyttelyt muodostuivat suuremmiksi kuin seuran johtokunta oli odottanutkaan niin, että sopivia tiloja ei tahtonut riittää hevosille.

Hevoset järjestettiin kuuteen eri luokkaan ja niihin ilmoitettiin hevosia kuten seuraa:
I. Nelivuotisia ja vanhempia oriita, ilmoitettiin 13 kpl
II. Emätammoja varsoineen, ilmoitettiin 38 kpl
III. Vuoden vanhoja varsoja, ilmoitettiin 26 kpl
IV. Kaksivuotisia varsoja, ilmoitettiin 51 kpl
V. Kolmevuotisia oriita, ilmoitettiin 14 kpl
VI. Kolmevuotisia tammoja, ilmoitettiin 16 kpl
Yhteensä 158 hevosta.

Ilahduttavaa oli se harrastus, jota hevosenkasvattajat osottivat, saapumalla hevostensa kanssa pitkienkin matkojen päästä. Joskin runsas osanotto johtui osaksi uteliaisuudesta saada nähdä seuran uutta kesärataa ja näyttelykenttää, niin otaksumme, etteivät näytteillepanijat saapuneet ainoastaan uteliaisuudesta ja rahapalkinnon toivossa, mutta halusta saada hevosensa arvostelluksi jäävittömästi ja ollekaseen itse tilaisuudessa tekemään vertailuja omansa ja muiden hevosten välillä.

Jos viimeksi mainittu käsitys olisi yleinen, jos näyttelyistä haetaan oppia ja tilaisuutta itse tekemään johtopäätöksiä, silloin täyttävät näyttelyt yhden tarkoituksensa tärkeimmän puolen. Tällä en halua vähentää palkintojen merkitystä. Kohottaahan palkinto aina hevosen arva, koska se julkisessa kilpailussa on muihin verrattuna osoittautunut palkinnon arvoiseksi. Sitäpaitsi pitäisi palkinnon myös korvata jonkun osan matkakuluista. Suotava olisi, että hyville siitosoriille voitaisiin jakaa niin suuria palkintoja, ettei ainoastaan näyttelyyn tuontikulut tulisi siten palkituksi, vaan myöskin osa oriin ylläpitokustannuksista.

Tällä kertaa arvosteltiin vanhemmatkin oriit ulkomuotonsa, liikkeensä ja luonteensa puolesta, ilman että oriiden jättämiä jälkeläisiä otettiin huomioon. Mutta kun seuran piirissä nyt löytyy useampia tunnetuita ja ennen näyttelyissä sekä kilparadalla palkittuja oriita, niinkuin Eol, Voima II, Riemu ja Livakka, niin uudistettu kilpailu näiden välillä käy turhaksi, jollei tästä lähtien tehdä semmoista muutosta, että oriiden välillä pääasiassa ratkaisee niiden jättämät jälkeläiset.

Ei niin, että se, joka on jättänyt enin perillisiä olisi arvokkain, vaan että se, jonka jälkeläiset näyttävät parhaiten vastaavan vaatimuksiamme on n:o 1. Ainoastaan nuoret oriit, jotka eivät vielä ole olleet tilaisuudessa kilpailemaan keskenään ja joilla jälkeläisiä ei vielä ole, ne arvosteltakoon liikkeensä, ruumiinrakenteensa ja luontonsa puolesta.

Hauskaa oli tässäkin näyttelyssä huomata, miten hyvä ruumiinrakennus ja hyvä askel ovat eri asioita. Voimme suorastaan sanoa, että näyttelyt, joissa vaan ruumiin rakennus tutkitaan, mutta ei hevosen liikkeitä eikä luontoa, ovat "kauneusnäyttelyjä" ilman suurempaa merkitystä siitoksen suhteen. Tällä en tarkoita, että ainoastaan ravijuoksijat olisivat siitokseen sopivia, sillä en tahdo mennä niinkään pitkälle, että olisi välttämätöntä valjastaa hevosta, tutkiessa sen askelta - on tavallisesti kylliksi, jos hevosta juoksutetaan suitsissa, siten, että mies juoksee sen vieressä. Tätenkin tarkastaissa nähdään niin suuri ero hevosten askeleessa, ettei tarvitse olla kovin kokenut hevosmies ennenkuin sen huomaa.

Kun tarkastamme arvostelupöytäkirjaa ja näyttelyn palkintoluetteloa, huomaamme kohta, mikä vaikutus hyväksi tunnetuilla vanhemmilla ja hyvällä suvulla on tulokseen. Palkituista hevosista ei yksikään ole aivan tuntematonta sukuperää. Vanhempien emätammojen joukossa on kyllä niitä, joiden isän tahi emän nimeä ei tiedetä, mutta semmoisetkin palkitut tammat ovat vanhaa "kotikantaa", siis hevossukua, jota on jo vuosikymmeniä suosittu ja säilytetty talossa. Kun tällaiset hevoset osottautuvat eteviksi niin todistaa se, että hevosilla on n.k. perinnöllisyyskykyä. Samalla kertaa se myös näyttää, että semmoisten talojen isännät ovat olleet hevosmiehiä, jotka ovat osanneet kasvattaa hevosensa ja säilyttää vanhan kannan hyvänä.

Nuoremmat palkitut hevoset ja varsat ovat allamainittujen oriiden jälkeläisiä, joten näitä - muutenkin hyväksi tunnettuja oriita - voidaan täydellä syyllä mainita paikkakunnan parhaimpina isäoriina, nimittäin: entinen ruununori Rolle, entinen ruununori Tähti, Pohjois-Karjalan Hippos-oriit Livakka, Voima II ja Hurra, sekä Pamaus'en jälkeläiset. Valitettavasti on näistä oriista jo hävitetty paikkakunnalta monta. Myyty on oriit Rolle, Tähti ja Hurra (viimeksi mainittu Wiipurin Hippos-seuralle) ja Pamaus sekä sen poika Walssi ovat kuolleet. Yllämainituista oriista ei siis enää ole täällä toimessa kun Livakka ja Voima II. Tämä todistaa usein valitettua tosiasiaa, että niin hyvin ruunun- kuin yksityisten oriit hävitetään, ennenkuin niiden todellinen siitosarvo on tunnettu. Syy tähän on se, ettei oriita kannata pitää ilman suurempia siitospalkintoja tahi muuta kannatusapua.

Tunnetusat Eol'ista on aikaista tällä kertaa antaa lausuntoa, koska sen perilliset paikkakunnalla ovat vasta maitovarsoja. Oriin arvosta isäoriina pääsemme kuitenkin pian selville, sillä Eol on viime vuonna astunut useamman paikkakunnan paremmista emätammoista.

Edellämainittujen oriiden näyttelyssä olleista perillisistä voimme antaa seuraavat "kollektiiviset" lauseet:

Rollen jälkeläiset ovat ylimalkaan vahvatekoisia, kauniita hevosia, hyväliikkeisiä. Ruumis voisi välistä olla pitempi.

Ori Tähti'n jälkeläisiä ei ollut näissä näyttelyissä kuin yksi, mutta tämä olikin verraton. Liitämme tähän kuvan tästä harvinaisesti kehittyneestä 2-vuotisesta oriista, talollisen Kontturin, Ilomantsista Jymy'stä.

Ori Livakan perilliset ovat syvät ja leveät ruumiiltaan, hyväluontoiset ja mukavan näköiset, jalat voitaisiin välistä toivoa tukevammiksi, astunto on hyvä. Varsat näkyvät usein perivän isänsä laukkipään: myös sukkajalkojen löytyy.

Voima II:n varsoja on vielä verrattain vähän, ne näyttävät tulevan vahvatekoisia ja vahvajalkaisia: liikkeet ja karva on niillä hyvä. Voitaisiin toivoa ne kookkaamiksi.

Pamaus'en pojan Valssin perillisiä ja niidenkin varsoja on paikkakunnalla. Ne ovat kauniit rakenteeltaan, mutta ylimalkaan pieniä hevosia. Luonteeltaan ovat ne hyvät, askel on kaunis, samoin karva. Selkä on usein pitkä, mutta eturuumis paremmin kehittynyt, kun tunnetulla esi-isällä.

Humu on jättänyt jälkeensä todellisia "paraatihevosia". Varsat ovat kookkaat, hyväryhtiset, selkä on korkea ja liikkeet komeat, vaikkei joutusat. Selkä on välistä pitkä, samoin sääriluut, jotka ominaisuudet on suorastaan peritty isältä.

Juoksijaori Riemu'n jälkeläisiä esiintyy myös näyttelyssä. Perilliset ovat kauniita ja erittäin vireitä, mutta pieniä: selkä niillä on pitkänlainen ja ruumis verrattain heikko näöltään...

..Ken oli tilaisuudessa käymään tässä näyttelyssä ja tarkastamaan siellä olleita hevosia, sen täytyy myöntää, että hyviä hevosia ja hevosen alkuja oli saapusalla. Sen täytyy myös huomata ja myöntää, että paikkakunnalla, jossa hevoskasvatusta niin harrastetaan ja jossa hevoskasvatusasia on sillä kannalla, että löytyy aineksi, mitä kehittää ja parantaa - toiveilla hyvästä tuloksesta - siellä tarvitaan käytännöllinen ja kykenevä hippoloogi, joka voi johtaa ja antaa neuvoja; siis kokenut konsulentti, joka kokonaan työskentelisi hevosasian kohottamiseksi paikkakunnalla. Sitäpaitsi huudahtaa alan asiantuntija: Onko hallituksemme liian köyhä kannattamaan hevoskasvatusta runsaammilla apurahoilla siellä, jossa hevoskasvatuksella (vanhastaan) on kotiinsa. Täytyykö meidän edelleen nähdä, että parhaat oriimme myydään kolme- ja neljävuotisina käyttöhevosiksi, kun niiden kasvattajat eivät voi niitä pitää isäoriina kalleutensa tähden. Semmoiset nuoret oriit, kuin mainittu 2-vuotias Jymy ja tilallisen Joh. Hirvosen, Kiteeltä, 3-vuotinen Rollen poika Willi, olisivat ehdottomasti säilytettävät paikkakunnalla isäorina. Muuta keinoa siihen ei tällä kertaa löydy, kun riittävä valtionapu yhdistyksille oriiden ostamista varten, tahi apurahoja seuralle korkeita siitospalkintoja varten.

Seuran johtokunta oli ilmoittanut, että näyttelyn jälkeen toimitettaisiin huutokauppa, jossa hevosenomistajat olisivat tilaisuudessa tarjoamaan kaupaksi hevosiaan. Täten tarkoitettiin panna alulle järkevämpi hevosmyyntitapa, kuin tavalliset markkinat. Hevosen omistajat eivät kumminkaan vielä näyttäneet täydellisesti käsittävän tätä tarkoitusta, koska ei ollenkaan tarjottu kaupan siitoshevosiksi käypiä eikä varsoja. Käyttöhevosia oli saapunut joku määrä myytäväksi. Niitä ostivatkin venäläiset ostajat, parhaiten jo ennen huutokauppaa, niin ettei huutokaupalla tarjottukaan kuin 4 hevosta. Kaikkiaan lie näyttelypäivinä myyty 18 hevosta.

Alku on täten tehty ja toivoa voidaan, että tästä verrattain pienestä alusta, kehittyy tarkoitettu tulos." (Maamies n:o 15 / 1903)
Donna
Donna
Tt 1288
Jymy
Jymy
381
Leo
Leo
413
Piiju
Piiju
(Hirvosen, Liperi)
Piirikki
Piirikki
2-PK
Poju
Poju
(J. Lukkarisen, Kontiolahti)
Tyttö
Tyttö
153-PK

Kaikki kuvat (7 kpl)
HevonenPalkintoPisteetSäkäk.Lautask.Muuta
III1-vuotiaat
III4-vuotiaat ja vanhemmat oriit
III3-vuotiaat oriit
"Komea oriinalku."
kunniakirja4-vuotiaat ja vanhemmat oriit
I2-vuotiaat
"Varsa on ikäänsä nähden tavattoman kehittynyt ja tyylikäs suomalainen hevonen, melkein liian hyvin ruokittu."
III3-vuotiaat tammat
IVemätammat varsoineen
IV1-vuotiaat
kunniakirjaemätammat varsoineen
II153.0 cm2-vuotiaat
"Varsin kaunis oriinalku"
II3-vuotiaat oriit
I1-vuotiaat
kunniakirja2-vuotiaat
IIIemätammat varsoineen
kunniakirjaemätammat varsoineen
Iemätammat varsoineen
IV148.0 cm4-vuotiaat ja vanhemmat oriit
"Kooltaan pienenlainen, varsin ryhdikäs, puhdas raudikko"
IV2-vuotiaat
II1-vuotiaat
kp4-vuotiaat ja vanhemmat oriit
kp4-vuotiaat ja vanhemmat oriit
II4-vuotiaat ja vanhemmat oriit
II3-vuotiaat tammat
I3-vuotiaat tammat
"Pienenpuoleinen, mutta muutoin lujarakenteinen ja mallikas hevonen."
III2-vuotiaat
IIemätammat varsoineen
"Mielyttävin tamma näyttelyssä. Erittäin jalon näköinen ja hyvärakenteinen"
kunniakirjaemätammat varsoineen
I3-vuotiaat oriit
"Kaikin puolin lujarakenteinen hevonen"
I4-vuotiaat ja vanhemmat oriit
"Oriilla on mitä parhain rakenne ja erinomaiset jalat. Se on juuri sellainen reipasliikkeisempi hevonen, jonka hankkiminen meidän maanviljelijöillemme on asetettava päämääräksi."